Allmänna tandvårdsbidraget höjs

2018-04-15

Det allmänna tandvårdsbidraget har fördubblats och gäller från och med 15:e april 2018. Du kan läsa mer om bidraget och dess ändringar på följande sida hos Försäkringskassan.

Information kring Covid-19. Läs mer »