Tandreglering

Invisalign är en ny sorts tandreglering utan skruvar och trådar. Med hjälp av avancerad 3D-teknik tillverkas istället en serie plastskenor som förflyttar tänderna lite i taget. Idag har över 5 miljoner patienter runt om i världen blivit behandlade med Invisalign samtidigt som intresset och efterfrågan växer snabbt. Invisalign upplevs som enkel, bekväm och diskret till skillnad från konventionell fast tandställning i metall.

Behandling

Behandling med Invisalign föregås av en noggrann klinisk undersökning med röntgenbilder. Sedan tas en 3D-planering fram som visar tändernas rörelse från början till slut. I 3D-planeringen görs eventuella justeringar utifrån patientens önskemål. Därefter beställs en serie specialanpassade plastskenor. De flesta skenorna byter man själv hemma med 1 – 2 veckors mellanrum. På detta sätt minskas antalet besök.

Hygien

Under pågående behandling skall skenorna tas ur munnen vid måltider. Att skenorna är avtagbara gör det möjligt att äta och dricka som vanligt. Det är dock väldigt viktigt med god tandhygien och vi rekommenderar hygienbesök längs med hela behandlingen.

Behandlingstid

Graden av bettavvikelse avgör behandlingstiden.
En behandling med Invisalign Go pågår vanligen mellan 3 – 12 månader.

Pris

Antalet skenor och graden av bettavvikelsen avgör kostnaden.
Kostnaden varierar mellan 20 000 - 49 900 kr.

Är du trött på dina sneda, trångställda eller glesställda tänder? 
Boka tid för kostnadsfri konsultation.

Klicka på bilden för se mer om Invisalign på YouTube.

Information kring Covid-19. Läs mer »