Tandhygienist

Hos oss på Erikssonkliniken fokuserar vi på profylaktisk tandvård. Det gör vi för att upprätthålla god munhälsa, tidigt upptäcka riskpersoner och förhindra vidare sjukdomsutveckling. Den bästa vården är alltid den vård som inte behöver utföras. Sjukdomar och tillstånd som tandlossning och karies kan ofta undvikas med rätt information och instruktion i munhälsa. På så vis minskar risken för onödiga akuta tillstånd och därmed dyra och ibland långdragna behandlingar.

Tandhygienistens främsta uppgifter att är informera och instruera i hur just dina tänder bör skötas utifrån dina förutsättningar och risker. Tandhygienisten utför även behandlingar som främst syftar till att göra rent kring tänder och tandkött. För gemeneman kan en behandlingsomgång per år vara tillräckligt medan andra behöver behandling var tredje månad eller mer. Avgörande faktorer är bland annat arv, sjukdomar som diabetes, mediciner, levnadsvanor som rökning och bristande tandborstvanor. Har man även fått mycket tandvård genom åren som fyllningar, kronor och implantat ökar behovet av regelbunden stödbehandling.

Välkommen att boka undersökning och behandling hos tandhygienist Inger Wegedal, boka här.

Information kring Covid-19. Läs mer »