Allmäntandvård

Allmäntandvård är ett samlingsuttryck för undersökningar och de flesta behandlingarna som utförs hos tandläkaren.

Allmäntandvård som vi utför är bland annat:

 • Regelbundna undersökningar
 • Förebyggande behandlingar
 • Tandhygienistbehandling
 • Akuttandvård
 • Bettskenor och sportskenor
 • Fyllningar
 • Rotfyllningar
 • Kronor och broar
 • Tanduttagningar
 • Del- och helproteser
 • Implantatbehandlingar
 • Visdomstandskirurgi
 • Barntandvård
 • Apnéskena

Regelbundna undersökningar hos tandläkare och tandhygienist är grunden för god tandhälsa.

Vi på Erikssonkliniken utför alla behandlingar med målet att göra din tandvård så behaglig som möjligt. Att känna rädsla eller obehag inför ett tandläkarbesök är vanligt och det är vi väl medvetna om.

Vid nybesök sker en grundlig undersökning där vi går igenom hälsohistorik, tidigare behandlingar samt eventuella besvär. Det följs sedan av en lämplig röntgenserie och klinisk uppdatering. När all data är samlad går vi tillsammans igenom dit tandstatus och ditt tandvårdsbehov.

Boka tid för undersökning och behandling.

Information kring Covid-19. Läs mer »